Powszedniość z cukrzycą – czyli, czy należy bać się bycia zależnym od pompy?

Posted on 14/09/2018 7:16am

cukrzyca nie jest w żadnym wypadku wyrokiem, który skutecznie eliminować będzie zdolność do pełnego korzystania z życia. Faktem jest jednak, że na liczne dodatkowe aspekty trzeba zwracać większą uwagę.


Regularne mierzeni poziomów cukru za pośrednictwem glukometru po jakimś czasie przestaje jawić się jako uciążliwe, a staje niezauważalne – ot następna część każdodniowej rutyny. Ludzie insulinozależni w wielu przypadkach muszą posiadać przyczepione specjalne pompy odmierzające dostarczane dawki insuliny zależnie od aktualnego poziomu cukru. Najnowsze pompy insulinowe nie tylko mierzą cukru jak i dostarczają określonej dawki leku, posiadają one wiele więcej opcji niż ich wcześniejsze warianty. Najnowsze pompy insulinowe są praktycznie niezauważalne zarówno dla osób trzecich jak i samego użytkownika - . Niewielkie gabaryty umożliwiają pacjentowi na swobodne ruchy w żaden sposób nie hamując jego motoryki. W efekcie człowiek może efektywnie działać na co dzień, gdzie cukrzyca nie jest przeszkodą lecz zwykłym dodatkiem powszedniej rzeczywistości.


zdrowe dzieci na lekcji
Author: Mark McQuade
Source: Mark McQuade


Pompy insulinowe funkcjonują jako stałe zabezpieczenie pacjenta na każdą ewentualność. Świadomość, że w razie potencjalnego nagłego wzrostu cukru ma się efektywne narzędzie, które problem szybko rozwiąże i to bez naszego bezpośredniego udziału oddziałuje budująco i pozwala skoncentrować się na innych priorytetach.
Pompy insulinowe wyłączają ryzyko zaistnienia przypadków, gdy podczas na przykład różnorodnych wyjść nie posiadało się dostępu do insuliny, bo w efekcie roztargnienia dawka pozostała w domu. Pompy insulinowe dostępne obecnie stanowią dodatek usprawniający życie, a nie je utrudniające.

Tags: dom, efekty, cukrzyca, sposób